onsdag 25. mai 2016

Rømming av oppdrettslaks fra anlegg i Hardangerfjorden.


Er meldt at det har rømt 10 000- 30 000 laks fra et oppdrettsanlegg i Hardangerfjorden (Bergadalen). Størrelsen på laksen er 4-4.5kg. Rømmningen ble oppdaget 24.05.2016.

Dette kunne ha blitt en kul fiske tur å ikke minst en tur som er positivt for å bevare villaksen. Har sendt en mail til fiske direktoratet for og sjekke om hva vi har lov til og om det er mulighet å få disp til og fiske med flere fiskestenger. Følg med på bloggen min så legger jeg ut oppdateringer da det kommer.

Link til Fiske direktoratet: link

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar